Categories
liuyei HUANG & CHEN, 2010

Lucanus liuyei HUANG & CHEN, 2010

Lucanus liuyei ssp. incert HUANG & CHEN, 2013

Categories
choui HUANG & CHEN, 2013

Lucanus choui HUANG & CHEN, 2013

Lucanus choui HUANG & CHEN, 2013

Categories
hewenjiae HUANG & CHEN, 2013

Lucanus hewenjiae HUANG & CHEN, 2013

Lucanus hewenjiae HUANG & CHEN, 2013